Ana Sayfa


 Çankaya İmar A.Ş. Yeni Belediyecilik Anlayışı ile Çankayalının Hizmetinde...Çankaya İmar A.Ş. yeni dönem belediyecilik anlayışı doğrultusunda verilen hizmetlerde kaliteyi, güvenirliği, hukuka saygıyı, sağlıklı bir mali yapı oluşturmayı, belediyeler ile olan ilişkilerinde daha hızlı, verimli ve etken olunmasını esa alan, güven duyulan, öncü ve örnek bir anonim şirket olmayı hedeflemektedir.


 

DUYURU

Şirketimiz Çankaya İmar A.Ş.'de 4734 sayılı Kanun kapsamında görev yapmaktayken, 696 sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

“Kamu Kurum Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Esasların" belirlendiği Tebliğin 39. maddesine istinaden oluşturulan Sınav Kurulunca 20.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen sınav  sonucunda başarılı olan personele ait bilgiler  aşağıda listelenmiştir.

 

AD SOYAD

TC KİMLİK

FİRMA

İŞYERİ

AHMET BEKTAŞ

548........188

GMK GÜVENLİK

ÇANKAYA İMAR A.Ş.

KEREM AYDOĞDU

651........990

GMK GÜVENLİK

ÇANKAYA İMAR A.Ş.

SERKAN KAMIŞ

129........810

GMK GÜVENLİK

ÇANKAYA İMAR A.Ş.

İSMAİL AYDEMİR

217........140

GMK GÜVENLİK

ÇANKAYA İMAR A.Ş.

UFUK ÖĞÜTCÜ

632........496

GMK GÜVENLİK

ÇANKAYA İMAR A.Ş.

ORHAN YİĞİT

107........894

GMK GÜVENLİK

 

ÇANKAYA İMAR A.Ş.

 

UYARI : Kamu Kurum Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Esasların Belirlendiği Tebliğ’in 39. Maddesinin 2. Fıkrası gereği bu ilan tebliğ yerine geçmekte olup, sınavda başarılı olan personele ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İletişim

Yıldızevler Mh. Şehit Mustafa Doğan Sk. No:60 P.K. 06550 Çankaya / Ankara / TR

Telefon Hatlarımız:

(312) 473 8905 - (312) 473 8906

(312) 473 8907 - (312) 473 8995

Faks: (312) 473 89 03